تعداد کل لایک ها: ۳

اینجا دیگه کجاست؟
من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
روزنوشت‌های یک شهروند آرشیو وبلاگم در بیان http://mofrad.blog.ir