لایک‌های پست

راه کار اشک

تعداد کل لایک ها: ۴

پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
مَن بَرایِ مَعشوقِ " خیالیَم " مینِویسم...تو بَرایِ مَعشوقِ " حَقیقی‌ات " بِخوان...شایَد خیالِ من ، حَقیقَتِ تو را ماندَنی کُنَد...
من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
🎓 دانشجوی ارشد ترم آخر زبان انگلیسی | ✍️ مطالبی که باعث می شود سرعت یادگیری زبان شما چند برابر شود با شما به اشتراک می گذارم