تعداد کل لایک ها: ۱۲

بیشتر مطالب این صفحه بازنشرند چون به نظرم ارزشش را دارند. علی حسین‌زاده هستم.
stay a little more, I`m still on the control..
یک آموزگار...
چی بگم. همش حرفه
دلم میخواد سه قله رو فتح کنم:صداقت،درک طرف مقابل،خاکی بودن
نانوا هم جوش شیرین می زند...
سلام! مرد ایرانی در آلمان هستم . #آلمان #خبرنگاری #سیاست #اخبار#زبان Iranisch Deutsch