لایک‌های پست

کتاب قلعه حیوانات

تعداد کل لایک ها: ۳

من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
...
ben kimse değilim
من اینجا مثل هر جای دیگه از خودم از سیاست و زندگی می نویسم