خلاصه کتاب اصل گرایی (Essentialism)

خلاصه کتاب اصل گرایی (Essentialism)
در این خلاصه کتاب، درباره اصلِ اصل گرایی بیشتر می‌خونیم و یاد میگیریم...