اصلا چرا باید کتاب بخوانیم؟

اصلا چرا باید کتاب بخوانیم؟
اول از همه مطلب خود را اینگونه شروع میکنم...زمانی که یک کتاب خوب می‌خو...