انتقاد از سریال دل و مانکن!

انتقاد از سریال دل و مانکن!
سریال‌های دل و مانکن ضعف‌های زیادی دارن و در واقع اصلا قابل نقد نیستن...