آی‌تی خوندم و یوایکس کار می‌کنم. عاشق تکنولوژی‌ام اما روحم یه جایی حدود صد و سیزده سال پیش گم شده و از قرن بیست و یک سر درآورده.