هوش

پیش دبستانی که می‌رفتم یه دختر بچه با موهای فرِ بلند و عینک ته استکانی...