چای و کیک صبحگاهی

چای و کیک صبحگاهی
نزدیک به یک سال است که سه‌شنبه صبح‌ها دور هم جمع می‌شویم و کتاب می‌خوا...