معرفی کتاب "از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم" نوشته هاروکی موراکامی

معرفی کتاب "از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم" نوشته هاروکی موراکامی
از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم