معرفی کتاب کفش باز؛ خاطرات بنیانگذار و موسس برند نایکی

معرفی کتاب کفش باز؛ خاطرات بنیانگذار و موسس برند نایکی
فیل نایت در کتاب کفش باز همه تجربیاتش را با سخاوت تمام در اختیار خوانن...