زندگی می‌کُشد!

زندگی می‌کُشد!
از عکس معلومه، نیست؟