هزار و یک شب، شهرزاد قصه‌گو، و داستان‌هایی که معجزه می‌کنند.

هزار و یک شب، شهرزاد قصه‌گو، و داستان‌هایی که معجزه می‌کنند.
از داستان‌های هزار و یک شب چیزی شنیدید؟ این بار خواننده‌ی داستان خالق...