سلام. اینجام که در کنار هم یاد بگیریم نویسندگی و بهتر نوشتن و بهتر زندگی کردن رو.