معرفی کتاب: قصه‌های کوتاه منیر خانوم

معرفی کتاب: قصه‌های کوتاه منیر خانوم
این کتاب مجموعه داستان‌های کوتاهی است برگرفته از زندگی مردم عادی و ناش...