نامه‌ای به آقای گابریل گارسیا مارکز

تمرین شماره 11 کلاس نویسندگی: برای نویسنده محبوبتان نامه بنویسید. به ا...