نقد کتاب تاریکی معلق روز نوشته زهرا عبدی / رقص موزون کلمات در یک داستان حرفه ای

نقد کتاب تاریکی معلق روز نوشته زهرا عبدی / رقص موزون کلمات در یک داستان حرفه ای
تاریکی معلق روز ، سومین رمان زهرا عبدی است که به تازگی منتشر شده و بی...