دانش‌آموختۀ ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی. شاغل در اتاق بازرگانی. مترجم یونیسف. آشنا به زبان‌های فرانسه و آلمانی. علاقه‌مند به ادبیات، فیلم، موسیقی و هنر. دوستدار تدریس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان