ده ساله‌ام، کتاب خوندن را دوست دارم، نویسندگی را خیلی دوست دارم و علاقه به نجوم دارم.