سووشون | از خون جوانان وطن لاله خواهد دمید

سووشون | از خون جوانان وطن لاله خواهد دمید
رمان «سووشون» نخستین اثر «سیمین دانشور»، نخستین بانوی رمان نویس فارسی...