معرفی کتاب «از حال بد به حال خوب»

معرفی کتاب «از حال بد به حال خوب»
معرفی کتابی که رویکرد شناخت درمانی یا CBT را به شکل ساده توضیح می‌دهد...