یادداشت‌های یک علاقمند به یادگیری انسان، ماشین و علم داده