جملاتی زیبا از نادر ابراهیمی

جملاتی زیبا از نادر ابراهیمی
من هرگز ضرورت اندوه را انکار نمی‌کنم؛ چراکه می‌دانم هیچ‌چیز مثل اندوه...