ISFJ 1w2 در حال مشاهده‌ی دقیق رفتار و شخصیت‌های افراد، و نوشتن درباره‌ی اون‌ها