دختری ۱۰ ساله که عاشق کلماته و معتقده کلمات می‌تونن زندگی‌ها رو از این رو به اون رو بکنن