نامه ای به پدر پریا

نامه ای به پدر پریا
زیبایی تو لنگری ست...آقای شاملوی عزیز سلام.شما مرا نمی‌شناسید اما من ش...