چرا باید کتاب انسان خردمند را بخوانیم!

چرا باید کتاب انسان خردمند را بخوانیم!
دنیای عجیبی شده ­است، آدم­ها بدون اینکه کتابی را خوانده باشند، نقد می­...