لایک‌های پست

آینه‌های ذهن من

تعداد کل لایک ها: ۴

کارشناس ارشد ارتباطات هستم و معتقدم ارتباط حلقه پیوند تمامی علم‌هاست. 7 سالی در روابط عمومی و برندینگ مشق کردم و دلخوشی این روزهایم یادگیری بیشتر و بیشتر دیجیتال مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ است.
یکی از میان من روزی پرواز می کند.