چرا آثار قلمی مدافعان حرم اجازه انتشار نمی گیرد؟

چرا آثار قلمی مدافعان حرم اجازه انتشار نمی گیرد؟
هنگامی که صحبت از آثار به جا مانده از ایثارگران و شهدای جنگ تحمیلی می...