خلاصه کتاب: آشغالدونی- غلامحسین ساعدی

خلاصه کتاب: آشغالدونی- غلامحسین ساعدی
عکس از کتاب خودم‌🙂آشغالدونی شروع آشنایی من با قلم غلامحسین ساعدی بود.ک...