خلاصه کتاب: آشغالدونی- غلامحسین ساعدی

خلاصه کتاب: آشغالدونی- غلامحسین ساعدی
عکس از کتاب خودم‌?آشغالدونی شروع آشنایی من با قلم غلامحسین ساعدی بود.ک...