به بهانه‌ی معرفی کتاب «نوشتن خلاق»: مامایی که «واژه» به دنیا می‌آورد!

به بهانه‌ی معرفی کتاب «نوشتن خلاق»: مامایی که «واژه» به دنیا می‌آورد!
در حالت نوعی خلسه و بدون هیچ اندیشه و قصد از پیش تعریف‌شده‌ای اقدام به...