خلاصه کتاب: قصهٔ آشنا- احمد محمود

خلاصه کتاب: قصهٔ آشنا- احمد محمود
عکس از کتاب خودم ?اولین کتاب از جناب احمد محمود بزرگ که خوندم.کتاب شام...