خلاصه کتاب فروشگاه همه‌چیز

خلاصه کتاب فروشگاه همه‌چیز
کتاب "فروشگاه همه چیز" داستانی است در مورد مردی با تفکرات عجیب و غریب...