بیماری قلبی مادرزادی: 1. داستان یک زندگی کوتاه

بیماری قلبی مادرزادی: 1. داستان یک زندگی کوتاه
این لحظه که این پست رو میزارم ، بیش از 3 سال از مرگ دخترم "ارغوان" میگ...