معرفی کتاب کهنه سرباز

معرفی کتاب کهنه سرباز
بیش از سی سال از پایان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران می‌گذرد. دورانی که...