این کره‌شمالی مرموز...

این کره‌شمالی مرموز...
درباره کتاب دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی....