بخشی از کتاب جادوی عزت نفس

بخشی از کتاب جادوی عزت نفس
همیشه حواسمان به این هست که در چشم دیگران چطور به نظر می‌رسیم. این‌که...