خلاصه کتاب: شکار کبک- رضا‌زنگی‌آبادی

خلاصه کتاب: شکار کبک- رضا‌زنگی‌آبادی
این اولین کتابی بود که از این‌نویسنده میخواندم. انتظار این حجم از غافل...