معرفی کتاب مدل رفتار شناسی دیسک

معرفی کتاب مدل رفتار شناسی دیسک
ریشه‌­های تئوری سبک­های چهارگانه رفتاری DiSC را می­توان در 444 سال قبل...