معرفی کتاب «در ولایت هوا» تفنّنی در طنز

معرفی کتاب «در ولایت هوا» تفنّنی در طنز
این متن، بخشی از یادداشتی است در معرفی کتاب «در ولایت هوا» هوشنگ گلشیر...