خلاصه کتاب: مفهوم‌ها و ابزارهای تفکر نقادانه

خلاصه کتاب: مفهوم‌ها و ابزارهای تفکر نقادانه
هدف این کتاب بالاتر بردن کیفیت نوع «اندیشیدن» ما است. این سری کتاب یاد...