خلاصه کتاب "سرسختی" قسمت اول

خلاصه کتاب "سرسختی" قسمت اول
حتما دیدید آدم‌هایی رو که وقتی به یه کاری پیله میکنن دیگه ولکُن نیستن...