تعبیر خواب

تعبیر خواب
حرف‌های دکتر را باور نکرده‌ام که بهت زده به جواب سونوگرافی نگاه می‌کنم...