معرفی کتاب ساخت ژاپن: مدیریت و موفقیت

معرفی کتاب ساخت ژاپن: مدیریت و موفقیت
کتاب "ساخت ژاپن: مدیریت و موفقیت" اثر آقای آکیو موریتا است. این کتاب ت...