تجربه‌ام از ارتداد!

تجربه‌ام از ارتداد!
کتاب «ارتداد»، نوشتهٔ وحید یامین‌پور را خوانده‌ام و در یادداشتی نظر شخ...