به بهانه معرفی کتاب قلاب: اگه میتونی مشتری رو بگیر!

به بهانه معرفی کتاب قلاب: اگه میتونی مشتری رو بگیر!
عنوان کتاب ماهیگیری را به ذهن متبادر می‌کند، اما صید این بار قرار است...