پند ناتمام پدرِ کیس

پند ناتمام پدرِ کیس
پیشنهاد: ابتدا قسمت اول این نوشته (ربایش ملکه لازانیا) را بخوانیدکاراک...