مـــامـــان

مـــامـــان
فرقی نمی‌کند چه عطری بزند! همه عطرها روی بدنش یک بو می‌دهند.همه‌شان بو...