خلاصه کتاب: از‌ دو که حرف میزنم، از چه حرف میزنم-هاروکی موراکامی-ترجمه مجتبی ویسی

خلاصه کتاب: از‌ دو که حرف میزنم، از چه حرف میزنم-هاروکی موراکامی-ترجمه مجتبی ویسی
عکس از‌کتاب‌خودم‌ :)اولین کتاب از نویسنده ‌ی ژاپنی هاروکی‌موراکامی از...