قاشق چای خوری، کتابی برای علاقه مندان داستان کوتاه

قاشق چای خوری، کتابی برای علاقه مندان داستان کوتاه
کتاب قاشق چای خوری تازه ترین کتاب هوشنگ مرادی کرمانی، خالق قصه های مجی...